Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật

HQ Online -

Là đơn vị tàu chiến đấu, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân được biên chế và quản lý số lượng lớn tàu mặt nước, VKTBKT, xe, trạm bảo đảm kỹ thuật. Trong những năm qua, Lữ đoàn đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” gắn với 2 đột phá của Ngành kỹ thuật Hải quân “Xây dựng nền nếp chính quy và làm chủ VKTBKT” đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đươc giao.

Thủ trưởng Cục Kỹ thuật Hải quân kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật tại tàu của Lữ đoàn 170

Thực hiện ngày kỹ thuật tuần, bộ đội trên Tàu 354 luôn chủ động bảo quản khí tài có trong biên chế của đơn vị

Tàu phóng lôi của Lữ đoàn 170 dù đã có niên hạn sử dụng lâu nhưng cán bộ, nhân viên vẫn thường xuyên bảo quản, giữ gìn, duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, xây dựng tàu chính quy, mẫu mực

Kiểm tra TBKT trong quá trình huấn luyện trên biển

Bảo quản đạn tại Trạm A4, Phòng Kỹ thuật Lữ đoàn 170

Duy Khánh (Thực hiện)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn