Chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục chính trị

HQVN -

Sáu tháng đầu năm 2013, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân đạt kết quả tốt. Phát huy thành tích đạt được, đơn vị tiếp tục đột phá "Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị ", tập trung "thực hiện nghiêm, thực hiện đúng, tốt chức trách nhiệm vụ, đổi mới phương pháp tác phong công tác, sâu sát bộ đội và sát nhiệm vụ được giao".

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Tô Đình Ngoạn, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: Rút kinh nghiệm những năm trước, trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục chính trị, Lữ đoàn 161 đã thực hiện tốt phương châm “1 giảm, 1 tăng, 3 thực chất, 2 sát, 2 nâng”. Đơn vị coi trọng “dạy thực chất và kiểm tra đánh giá kết quả thực chất”. Theo đó, ngay từ đầu năm 2013, kế hoạch giáo dục chính trị được phân công cụ thể cho 3 tổ giáo viên để các tổ chủ động nghiên cứu nội dung, tìm tài liệu bổ trợ. Việc soạn giáo án bảo đảm sát đối tượng, sát thực tiễn và đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Sâu sát trong từng khoa mục huấn luyện
Năm nay, giáo viên giảng dạy là những người chủ động đề xuất nội dung và thu thập những hình ảnh hoạt động minh họa cụ thể phù hợp với từng bài giảng. Trong quá trình lên lớp, giáo viên sử dụng giáo án điện tử với những hình ảnh minh họa sinh động, phong phú, kết hợp chiếu những đoạn phim tài liệu, phim truyền thống giúp cho bài giảng không bị khô cứng, nhàm chán. Sau mỗi nội dung học tập, các học viên tổ chức thảo luận những vấn đề trọng tâm của bài giảng. Binh nhất Phạm Xuân Trường Hải, chiến sỹ cảnh vệ Phòng Tham mưu Lữ đoàn khẳng định: Do bài giảng ngắn gọn, cô đọng, kết hợp với hình ảnh sinh động nên trong quá trình học chúng tôi rất dễ tiếp thu, dễ nhớ. Khi thảo luận theo phương pháp hỏi, đáp ai cũng muốn phát biểu ý kiến cũng như tìm hiểu thêm những vấn đề chưa rõ xoay quanh nội dung vừa học nên mọi người đều thuộc bài ngay trên lớp.

Lữ đoàn cũng quy định thời gian thông qua giáo án phải trước từ 4-5 ngày để người dạy có thời gian thục luyện bài giảng. Một tháng 2 lần, Chính ủy, Phó chính uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn sẽ dự giờ đối với các lớp theo từng đối tượng để kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm. Nhờ vậy chất lượng lên lớp của đội ngũ giáo viên có nhiều chuyển biến rõ nét; bài giảng được thể hiện ngắn gọn, cụ thể, sát thực, chốt lại được những vấn đề cốt lõi. Thời gian lên lớp cũng đã giảm được từ 4 giờ xuống còn 3 giờ, thời gian thảo luận tăng từ 3 giờ lên 4 giờ. Cùng với đó là việc duy trì nền nếp, chế độ rút kinh nghiệm, trao đổi giữa người học và người dạy, trọng tâm là người dạy để điều chỉnh cả về phương pháp và kỹ năng sư phạm. Hàng tháng Lữ đoàn tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị thông qua nhiều hình thức như: Trắc nghiệm, vấn đáp... cho các đối tượng một cách chặt chẽ, nghiêm túc đánh giá đúng thực chất kết quả học tập. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị 6 tháng đầu năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 90,5% khá, giỏi.

Về nội dung đột phá "Thực hiện nghiêm, thực hiện đúng, tốt chức trách nhiệm vụ, đổi mới phương pháp tác phong công tác, sâu sát bộ đội và sát nhiệm vụ được giao", thượng tá Phan Đình Cát, Phó chính ủy Lữ đoàn cho biết : Đảng uỷ Lữ đoàn 161 xác định muốn thực hiện tốt nội dung này thì mọi cán bộ, đảng viên phải nắm vững được chức trách, nhiệm vụ được giao, tự nhìn nhận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm trước của bản thân và đơn vị mình, từ đó khắc phục kịp thời những điểm yếu để giải quyết và tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đơn vị. Cán bộ, đảng viên cấp tàu, hải đội phải làm bản đăng ký phấn đấu gắn với nhiệm vụ của người đảng viên và chức trách nhiệm vụ của cán bộ. Quá trình phân công nhiệm vụ giữa cấp trưởng và cấp phó luôn được thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng để từng vị trí chủ động thực hiện. Đồng thời, Lữ đoàn cũng coi trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng mọi mặt cho đội ngũ cán bộ các cấp. Cán bộ cấp hải đội kèm cán bộ cấp tàu, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ mới ra trường để cùng nhau tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đạt được trong việc thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục chính trị 6 tháng đầu năm 2013, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng ý thức trách nhiệm, chủ động trong công việc cũng như kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

                                                                                                                       Bài, ảnh: BÙI NGỌC DƯƠNG

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn