Chính sách đối với người hiếm muộn, vô sinh trong Quân đội

HQVN -

Tổng cục Chính trị vừa ban hành Hướng dẫn số 2318/HD-CT ngày 29 tháng 10 năm 2015 (Hướng dẫn 2318) triển khai thực hiện Quyết định số 3941/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Quyết định 3941) về việc hỗ trợ người hiếm muộn, vô sinh (HM,VS) đang công tác trong Quân đội.
 

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là những người đã kết hôn, chung sống với nhau từ 3 năm trở lên, không thực hiện biện pháp tránh thai nhưng chưa mang thai hoặc chưa sinh con lần nào, hoặc đã điều trị HM,VS có kết luận của các bệnh viện hoặc trung tâm hỗ trợ sinh sản được Bộ Y tế công nhận.

Các biện pháp hỗ trợ đối với các đối tượng trên bao gồm: Luân chuyển vị trí công tác đối với người HM,VS làm nhiệm vụ trong môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến HM,VS; điều chuyển đơn vị công tác, hợp lý hóa gia đình đối với người HM,VS công tác ở xa, ít có thời gian vợ chồng gần nhau, phù hợp điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện tăng thời gian nghỉ phép (kể cả phép đặc biệt) để vợ chồng có thời gian gần nhau ở gia đình, trong khi đi điều trị; tạo điều kiện về nơi ở, sinh hoạt khi vợ thăm chồng (hoặc ngược lại) trong trường hợp chồng hoặc vợ chưa thể bố trí, thu xếp nghỉ phép được; hỗ trợ kinh phí điều trị HM,VS từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng và nguồn kinh phí xã hội hóa.
Thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với những người đã khám, phân loại, sàng lọc xác định HM,VS tại Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu ứng dụng công nghệ phôi thuộc Học viện Quân y hoặc các trung tâm hỗ trợ sinh sản được Bộ Y tế công nhận. Trường hợp cả hai vợ chồng đang công tác trong Quân đội, chỉ xét hỗ trợ kinh phí cho một người (vợ hoặc chồng); không thực hiện hỗ trợ đối với cặp vợ, chồng điều trị HM,VS ở nước ngoài; ưu tiên hỗ trợ đối với những người làm nhiệm vụ thuộc nhóm nghề nặng nhọc, độc hại ảnh hưởng đến HM,VS; làm nhiệm vụ vùng khó khăn, gian khổ, biên giới, biển đảo; cả hai vợ chồng đang công tác trong Quân đội; có thời gian kết hôn lâu năm; đã chữa trị nhiều lần và tuổi đời cao.

Về mức hỗ trợ̣, Hướng dẫn 2318 nêu rõ: Mức hỗ trợ điều trị kỹ thuật cao không quá 50 triệu đồng 1 lần nhưng không quá 2 lần 1 người. Mức hỗ trợ điều trị kỹ thuật trung bình không quá 10 triệu đồng 1 lần nhưng không quá 3 lần 1 người. Mức hỗ trợ điều trị kỹ thuật đơn giản không quá 2 triệu đồng 1 lần nhưng không quá 3 lần 1 người. Trường hợp người HM,VS chuyển phương pháp điều trị từ kỹ thuật đơn giản lên kỹ thuật trung bình, kỹ thuật cao thì tổng số lần hỗ trợ không quá 3 lần 1 người. Người đã điều trị HM,VS nhưng không có khả năng sinh con (hoặc người độc thân) nhận nuôi con nuôi được hỗ trợ 1 lần với mức hỗ trợ 10 triệu đồng.

Cũng theo Hướng dẫn trên, năm 2015, Bộ Quốc phòng trích 17,2 tỷ đồng từ Quỹ điều tiết lợi nhuận sau thuế của một số doanh nghiệp Quân đội để thực hiện hỗ trợ người HM,VS đã điều trị tại Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu ứng dụng công nghệ phôi thuộc Học viện Quân y hoặc các Trung tâm hỗ trợ sinh sản được Bộ Y tế công nhận và hỗ trợ cho cặp vợ chồng vô sinh (hoặc độc thân) tự nguyện nhận nuôi con nuôi từ năm 2014 đến nay.
Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Quyết định 3941 của Bộ Quốc phòng, xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị; tổ chức tốt việc vận động các đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị ủng hộ vật chất, tinh thần, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho người HM,VS điều trị bệnh, sinh con.

Nguyễn Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn