Chế độ thai sản và sau thai sản năm 2020

HQ Online -

Chế độ nghỉ thai sản và sau thai sản luôn là mối quan tâm của xã hội. Vậy quy định áp dụng cho chế độ này hiện nay như thế nào?

Ai được hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại Điều 30, Luật BHXH năm 2014, các đối tượng sau được hưởng chế độ thai sản:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn/không xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3-12 tháng.

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1-3 tháng.

- Cán bộ, công chức, viên chức.

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.

- Người quản lý doanh nghiệp; người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Các đối tượng nêu trên được hưởng chế độ thai sản nếu thuộc một trong các trường hợp:

- Lao động nữ mang thai.

- Lao động nữ sinh con.

- Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi.

- Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

- Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Đồng thời, phải đảm bảo đủ thời gian tham gia BHXH với trường hợp:

- Lao động nữ sinh con, nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi hay người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ: Đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ: Đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh.

Thời gian nghỉ sinh

Đối với lao động nữ

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

Đối với lao động nam

Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ:

- 5 ngày làm việc.

- 7 ngày làm việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

- 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi; sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc.

- 14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh

Trong khoảng 30 ngày đầu trở lại làm việc ngay sau khi nghỉ thai sản mà sức khỏe chưa phục hồi thì lao động nữ được nghỉ tối đa:

- 10 ngày nếu sinh một lần từ 2 con trở lên.

- 7 ngày nếu sinh con phải phẫu thuật.

- 5 ngày đối với các trường hợp khác.

Hỗ trợ dưỡng sức sau sinh:

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Nếu sinh con trước ngày 1-7-2020, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thì số tiền dưỡng sức sau sinh một ngày bằng 1.490.000 đồng x 30% = 447.000 đồng.

Nếu sinh con sau ngày 1-7-2020, mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng thì số tiền dưỡng sức sau sinh một ngày bằng 1.600.000 đồng x 30% = 480.000 đồng.

Nguyễn Linh (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn