Chế độ, chính sách mới dành cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

HQ Online -

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 có hiệu lực từ ngày 1-7- 2016. Theo luật này, chế độ, chính sách mới dành cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được quy định như sau:

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng

Tại khoản 3, Điều 35 quy định chế độ đào đạo, bồi dưỡng: Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được hưởng nguyên lương, phụ cấp, được tính vào thời gian phục vụ quân đội để xét nâng lương, thăng cấp bậc quân hàm.

Tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ 

Điều 36 quy định:

+ Tiền lương: được xác định theo trình độ đào tạo, chức danh, vị trí làm việc, chức danh nghề nghiệp phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt.

+ Phụ cấp: Phụ cấp thâm niên được tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội;  phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chức, viên chức có cùng điều kiện làm việc; phụ cấp, trợ cấp phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù quân sự.

+ Nhà ở: Được hưởng chính sách ưu tiên hỗ trợ về nhà ở xã hội, thuê nhà ở công vụ; riêng đối với quân nhân chuyên nghiệp được hưởng phụ cấp về nhà ở.

Nâng lương 

Điều 37 quy định: Được nâng lương nếu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và đủ thời hạn nâng lương cho từng đối tượng; Việc nâng lương mỗi lần chỉ được nâng một bậc. Trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, học tập và trong thực hiện nhiệm vụ thì được nâng lương trước thời hạn và vượt bậc. Trong thời hạn xét nâng lương nếu vi phạm kỷ luật quân đội và pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ có thể bị kéo dài thời hạn xét nâng lương.

Chế độ nghỉ ngơi 

Điều 38 quy định: Được nghỉ ngơi theo quy định của Bộ luật Lao động và theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trường hợp có yêu cầu nhiệm vụ mà không được bố trí nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.

Khi có lệnh động viên, trong thời chiến và trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra lệnh đình chỉ thực hiện chế độ nghỉ ngơi, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang nghỉ trở về đơn vị.

Chăm sóc sức khỏe quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội và thân nhân

Điều 39 quy định: quân nhân chuyên nghiệp công nhân, viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội và thân nhân được chăm sóc sức khỏe; khi bị thương, ốm đau, tai nạn, rủi ro nghề nghiệp ở xa cơ sở quân y  hoặc mắc những bệnh mà cơ sở quân y không có khả năng điều trị thì được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế khác, được thanh toán viện phí và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

– Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi của quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

– Thân nhân của công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội không có chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của Chính phủ.

DƯƠNG HƯNG

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn