Các đơn vị hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019

HQ Online -

*Sáng 6-5, tại Khánh Hòa, Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (AT,VSLĐ) với chủ đề "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tai nạn tại nơi làm việc" và phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019.

Thượng tá Nguyễn Văn Quán, Chính ủy Lữ đoàn đọc diễn văn hưởng ứng Lễ mít tinh Tháng hành động về AT,VSLĐ và phát động phong trào thi đua bảo đảm, an toàn giao thông năm 2019 với chủ đề "An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô, xe gắn máy".

Đại diện các cơ quan, đơn vị Lữ đoàn ký giao ước thi đua

Hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLĐ và phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019, các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn tập trung tăng cường công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ về AT,VSLĐ; tăng cường chú trọng về công tác bảo đảm an toàn giao thông; các quy tắc bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với vũ khí, trang bị kỹ thuật, đặc biệt thực hiện tốt “5 không trong huấn luyện tàu ngầm”; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, sử dụng, khai thác trang bị kỹ thuật tàu ngầm.

Trong buổi lễ các cơ quan, đơn vị đã tham gia ký kết giao ước thi đua phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019.

Tin, ảnh: Đắc Thắng

Sáng 6-5, tại Khánh Hòa, Kho 858, Cục Kỹ Thuật Hải quân tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động AT,VSLĐ năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Tham dự mít tinh có đông đủ cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ Kho 858 quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về đẩy mạnh thực hiện công tác AT,VSLĐ; thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy tắc bảo đảm an toàn khi tiếp xúc, xử lí đạn; tích cực luyện tập các phương án PCCN, cháy rừng, phòng ngừa tai nạn lao động, không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ, khai thác an toàn vũ khí, trang bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, đơn vị.

Tại buổi lễ, đại diện các ban, trạm, đội cam kết quyết tâm thực hiện tốt các nội dung và chủ đề của Tháng hành động.

 Giang Truyền

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn