Các cơ quan, đơn vị Hải quân: Tổ chức học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII

HQ Online -

*Ngày 12-12, tại TP. Hải Phòng, Đảng ủy Cục Chính trị Hải quân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII. Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị dự chỉ đạo và trực tiếp lên lớp một chuyên đề.

Tham gia học tập là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục khu vực Hải Phòng và Đảng ủy, chỉ huy Đoàn 22 Hạ Long.

Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều truyền đạt nội dung Nghị quyết

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt 3 chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

(Tin, ảnh: Hải Hà)

*Chiều 12-12, Đảng uỷ Học viện Hải quân tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII. Đại tá Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Học viện chủ trì và trực tiếp truyền đạt nội dung. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện và gần 500 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Học viện.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-Qđi/TW Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-NQ/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 915-NQ/QUTW ngày 25-8-2018 của Quân ủy Trung ương về “Đổi mới cơ chế tài chính quân đội giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo”.

(Tin, ảnh: Xuân Vũ)

*Ngày 11-12, tại Hải Phòng, Đảng ủy Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII của Đảng trong Đảng bộ Cục Kỹ thuật Hải quân.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Cục; đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên và 245 cán bộ, nhân viên khối cơ quan Cục; các đồng chí trong Ban giám đốc, cán bộ cấp phòng, ban, phân xưởng và sĩ quan cấp tá các đơn vị trực thuộc Cục khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh; cán bộ, nhân viên Trung tâm TC-ĐL-CL1.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Hội nghị được nghe Đại tá Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết “Về đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo”; Đại tá Ngô Văn Thành, Chủ nhiệm Chính trị Cục giới thiệu Kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nét mới trong hội nghị lần này, các đại biểu đã được đồng chí Hoàng Anh Trung, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên giới thiệu nội dung Lịch sử truyền thống ATK (An toàn khu) Định Hóa, Thái Nguyên. Đây là nơi ở, làm việc và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954).

(Tin, ảnh: Sơn Giang)

  * Ngày 11-12, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Vùng 3 Hải quân đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII. Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có hơn 300 đồng chí là sĩ quan cấp tá, cán bộ chủ trì cấp tàu, đài, trạm và tương đương trở lên trong toàn Vùng.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được các đồng chí báo cáo viên giới thiệu 4 chuyên đề: Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 36 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận của Trung ương về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019” và Nghị quyết số 915 của Quân ủy Trung ương về “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo”.

Sau hội nghị này, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Vùng 3 sẽ tiến hành các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện ở cấp mình và hoàn thành xong trước 30-12.

 (Tin, ảnh: Tấn Hiệp, Hoàng Diệu)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn