Bộ Tư lệnh Hải quân-Kênh Truyền hình quốc gia khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Ký kết Chương trình phối hợp thông tin, truyền thông về biển, đảo, hỗ trợ ngư dân

Chiều 6-5, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Hải quân-Kênh Truyền hình quốc gia khu vực miền Trung-Tây Nguyên (VTV8) đã thảo luận và Ký kết Chương trình phối hợp thông tin, truyền thông về biển, đảo; hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển giai đoạn 2019-2021.

Đồng chí Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc VTV8 và Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân đồng chủ trì.

Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã nghe giới thiệu về cơ cấu tổ chức, chức nămg, nhiệm vụ của VTV8. Đoàn công tác của VTV8 đã nghe giới thiệu về thành phần lực lượng, chức năng, nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân.

Quang cảnh buổi làm việc

Các đại biểu đã bàn về khả năng phối hợp thực hiện, khả năng liên thông với các đài khu vực trên kênh truyền hình quốc gia để triển khai chương trình này.

Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều trao đổi tại buổi làm việc

Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Tư lệnh Hải quân-VTV8 nhằm mục đích tăng cường đưa tin tức về các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo; hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển; tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế biển xanh, bền vững của Đảng và nhà nước; tạo cầu nối thông tin chính thống, chính xác giữa Quân chủng Hải quân và hệ thống truyền thông của VTV để thông tin kịp thời đến khán giả xem đài trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên.

Chương trình phối hợp tuyên truyền được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng lẫn nhau; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi bên và đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Hải quân chủ động cung cấp thông tin chính thống cho VTV8, tạo điều kiện cho phóng viên VTV8 tác nghiệp tại các đơn vị Hải quân theo kế hoạch. VTV8 chủ động phối hợp tuyên truyền về hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam; Chương trình “Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Tin, ảnh: Nguyễn Toàn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn