Bộ Tham mưu Hải quân: Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”

HQ Online -

Sáng 12-6, tại Hải Phòng, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” giai đoạn 2014-2019. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thế Tốt, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, Bí thư Đảng ủy, Bộ Tham mưu chủ trì hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thế Tốt phát biểu tại hội nghị

5 năm qua CVĐ đã được Đảng ủy, Bộ Tham mưu Hải quân; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đi vào chiều sâu; tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động; xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu luôn kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; mối quan hệ đoàn kết quân dân được củng cố vững chắc góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân" trong thời kỳ mới.

Quang cảnh hội nghị

Thủ trưởng Bộ Tham mưu trao Giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tham mưu Hải quân tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87, Chỉ thị 788 của Quân ủy Trung ương; Chỉ thị số 1213 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 101 của Ban Bí thư, Quy định 646 của Quân ủy Trung ương "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong quân đội"; tạo chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, động cơ trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng; khắc phục có hiệu quả khâu yếu, mặt yếu; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ TSVM, Bộ Tham mưu VMTD, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh:  Quang Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn