Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện tại Vùng 3 Hải quân

Ngày 28-2, tại Đà Nẵng, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2019 tại Vùng 3 Hải quân. Đại tá Trần Đăng Thành, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn.

Theo kết luận của đoàn công tác, Vùng 3 Hải quân đã làm tốt các mặt công tác để ra quân huấn luyện năm 2019. Các loại sổ sách, văn bản được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, thống nhất, chính quy; các mô hình học cụ huấn luyện, giáo án, bài giảng; công tác Đảng, công tác chính trị, công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật đều được chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo đúng quy định.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Tiểu đoàn 355, Vùng 3 Hải quân. Ảnh: Hoàng Quân

Đối với công tác huấn luyện chiến sĩ mới, Vùng đã đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, thao trường huấn luyện cho chiến sĩ mới đầy đủ. Các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới của Vùng cũng xây dựng kế hoạch và tổ chức phê duyệt theo đúng quy định. Các chiến sĩ mới nhập ngũ vào đơn vị ổn định tư tưởng, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ và chấp hành nghiêm kỷ quân đội, quy định đơn vị.

Đoàn kiểm tra cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị Vùng 3 tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai, thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2019.

Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn