Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tại Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Sáng 7/11, tại Hải Phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tại Quân chủng Hải quân. Tham gia đoàn có đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Làm việc với đoàn có: Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về cải cách hành chính và chuyển đổi số; cụ thể hóa các nội dung cải cách hành chính, chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ, nhất là chú trọng chuyển đổi số công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ và tự động hóa chỉ huy.

Quân chủng Hải quân đã thực hiện công khai, đầy đủ, đúng quy định đối với 6 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Quân chủng tại các cơ quan tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính.

Quang cảnh buổi làm việc

Quân chủng đã ban hành và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Quân chủng giai đoạn 2022-2025. Trong đó, đã rà soát, đề nghị Bộ Quốc phòng công bố 2 thủ tục hành chính nội bộ nhóm A; ban hành theo thẩm quyền 2 thủ tục hành chính nội bộ nhóm C, 11 thủ tục hành chính nội bộ nhóm D và triển khai cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong Quân chủng rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa.

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia được duy trì áp dụng tại 6 đầu mối cơ quan, đơn vị trong Quân chủng, với 72 quy trình đã được xây dựng, ban hành, tổ chức áp dụng; triển khai phần mềm quản lý văn bản đến cấp trợ lý cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng và 18 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc; cập nhật phiên bản mới phần mềm hệ thông tin chỉ đạo, điều hành và cấp phát tài khoản sử dụng, cấp chứng thư số đến 22 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đồng ý với nội dung báo cáo và kết quả kiểm tra thực tế về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của đoàn công tác đối với Quân chủng Hải quân.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân chủng, đặc biệt là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm; quan tâm, chú trọng hơn nữa đến công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số; phát huy nội lực, tập trung khắc phục những khó khăn tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Quân chủng cần đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, chuyển đổi số phù hợp với từng đối tượng; triển khai thực hiện sát với các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao và các chỉ tiêu, yêu cầu đã đặt ra trong các kế hoạch về cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Quân chủng và các cơ quan, đơn vị.

Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Quân chủng cần phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động; tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhất là các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, nhằm kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để khắc phục, giải quyết; tiếp tục rà soát, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng, bảo đảm yêu cầu xây dựng Quân chủng tinh, gọn, mạnh.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn