Bộ Quốc phòng họp Hội đồng nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ

Sáng 14-2, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp Hội đồng nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ (CM-KT-NV) năm 2018.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng-Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các đồng chí chủ tịch các hội đồng nâng ngạch chức danh ngành, ủy viên Hội đồng.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại phiên họp

Năm 2018, các cơ quan, đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng đã phổ biến, quán triệt, hướng dẫn đăng ký làm hồ sơ của các ứng viên và thực hiện xét duyệt, báo cáo kết quả về các hội đồng cấp trên đề nghị xét duyệt theo đúng quy định. Theo đề nghị của Hội đồng cơ sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã ban hành quyết định công nhận chức danh ngạch khởi đầu cho 1.344 sĩ quan thuộc 5 ngành: Nghiên cứu khoa học; Giáo dục và Đào tạo; Y-Dược học quân sự; Kỹ thuật và Công nghệ; Xã hội và Nhân văn quân sự. Đồng thời, báo cáo tổng hợp kết quả xét duyệt, đề nghị Bộ Quốc phòng tổ chức xét duyệt công nhận với các ứng viên ngạch chính, ngạch cao cấp thuộc 5 nhóm ngành trên, bổ nhiệm đối với các ứng viên ngạch khởi đầu, ngạch chính, ngạch cao cấp và miễn nhiệm các ngạch của ngành Thanh tra Bộ Quốc phòng.

Cơ quan thường trực Hội đồng của Bộ đã nhận được 299 hồ sơ, trong đó có 15 hồ sơ ngạch cao cấp, 222 hồ sơ ngạch chính, 51 hồ sơ ngạch khởi đầu và 11 trường hợp miễn nhiệm. Sau khi rà soát, thẩm tra hồ sơ từng ứng viên, cơ quan thường trực Hội đồng đã đề xuất có 285 hồ sơ đủ tiêu chuẩn, 14 hồ sơ không đủ tiêu chuẩn, trong đó có 5 hồ sơ ngạch cao cấp, 5 hồ sơ ngạch chính và 4 hồ sơ ngạch khởi đầu.

Tại phiên họp, các đại biểu tham gia thảo luận, đưa ra những ý kiến về tiêu chuẩn xét duyệt chức danh CM-KT-NV của từng ngành, trong đó, tập trung đề xuất về việc nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu thuộc ngành Thanh tra, Xã hội và nhân văn quân sự, Giáo dục và đào tạo... Sau đó, Hội đồng đã tổ chức bỏ phiếu đối với các trường hợp đề nghị. Kết quả, các thành viên đã nhất trí tuyệt đối với đề xuất của cơ quan thường trực.

Kết luận phiên họp, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao công tác tổ chức xét duyệt của hội đồng các cấp, sự chuẩn bị chu đáo của cơ quan thường trực. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản để công tác xét duyệt thời gian tới bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng đối tượng. Đồng chí cũng giao cơ quan thường trực tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ để trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký công nhận các chức danh vừa được xét.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn