Bộ Quốc phòng: Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

HQ Online -

Sáng 21-9, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2014-2018. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng-Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị khẳng định: Giai đoạn 2014-2018, các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng luôn bám sát kế hoạch và hướng dẫn của trên, bước đầu triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) vào hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục nội bộ đạt chất lượng, kết quả tốt. Đối với các cơ quan, đơn vị sau khi xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL thì hiệu quả giải quyết công việc được nâng lên rõ rệt; bước đầu khắc phục được tình trạng tùy tiện trong giải quyết công việc của từng bộ phận, từng cá nhân; hình thành thói quen giải quyết công việc khoa học, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị...

Báo cáo cũng xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019-2021, chỉ rõ 5 nội dung và 5 biện pháp xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL 9001:2015 trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2019-2021.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Đối với Bộ Tư lệnh Hải quân, giai đoạn 2014-2018 đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tại 6 cơ quan, đơn vị; quá trình xây dựng và áp dụng được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định; phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008 và của Bộ Quốc phòng.

Đã có 7 ý kiến tham gia đóng góp tại hội nghị. Các ý kiến đều nhất trí cao với báo cáo trung tâm và thẳng thắn chỉ ra những việc làm được, chưa làm được của cơ quan, đơn vị; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2008; kiến nghị, đề xuất cụ thể với Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng của Bộ.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh: Sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm chuẩn hóa các quy trình xử lý công việc, từng bước thay đổi lề lối, phương pháp tác phong làm việc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và xây dựng thành công Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 24 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, áp dụng, quản lý Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2014-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Văn Phòng Bộ Tư lệnh Hải quân là một trong các đơn vị được khen thưởng đợt này.

Tin, ảnh: Mai Liên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn