Bộ đội Hải quân trong luyện tập diễu binh, diễu hành

HQ Online -

Không chỉ thực hiện nghiêm kế hoạch và thời gian khi tập luyện diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) mà cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp của khối đi và đứng sĩ quan Hải quân còn duy trì chặt chẽ các chế độ ngày, tuần.

Khối đi sĩ quan Hải quân luyện tập

Dưới cái nắng như đổ lửa của Điện Biên, hoạt động luyện tập của khối đi và đứng sĩ quan Hải quân vẫn được các cán bộ phụ trách duy trì nghiêm túc, chặt chẽ. Tiếng hô “Một… hai… Một… hai…” đều đặn vang lên dõng dạc.

Trò chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Tứ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, Vùng 1 Hải quân là Chính trị viên khối đứng sĩ quan Hải quân bộc bạch: “Dù thời tiết nắng nóng, oi bức hay mưa dầm, chúng tôi đều duy trì nghiêm kế hoạch luyện tập. Bên cạnh nhiệm vụ phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đây cũng dịp để chúng tôi khẳng định và lan tỏa hình ảnh, phẩm chất, văn hóa người lính biển để nhân dân các dân tộc Tây Bắc hiểu hơn về bộ đội Hải quân…”.

Trước khi thực hiện nhiệm vụ luyện tập diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm, Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức tuyển chọn, thành lập 2 khối đi và đứng sĩ quan Hải quân với hơn 200 người. Bước vào luyện tập, cán bộ, chỉ huy các cấp duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện. Đặc biệt, Ban tổ chức diễu binh, diễu hành của Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo khung luyện tập tổ chức thực hiện nghiêm “1 nhiệm vụ, 3 mục tiêu, 3 giai đoạn” trong tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khối đứng Sĩ quan Hải quân tập luyện

“3 mục tiêu” gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh; củng cố niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân cả nước, kiều bào nước ngoài với bộ đội Hải quân; làm cơ sở chuẩn bị tham gia các cuộc diễu binh, diễu hành năm 2025 và các nhiệm vụ khác.

Để thực hiện thắng lợi 3 mục tiêu này, cấp ủy, chỉ huy các cấp và Ban tổ chức của Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo thực hiện tốt yêu cầu “3 giai đoạn” từ cơ bản đến nâng cao gắn với các hoạt động cụ thể từ tập trung, xếp đội hình, huấn luyện cơ bản (định dạng từng khối) đến huấn luyện, rèn luyện, hợp luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (định tính, lên sắc, lên màu…) và hợp luyện, diễu binh tại Điện Biên Phủ và về đơn vị (định lượng, khẳng định, tỏa sáng…).

Thượng úy QNCN Hoàng Văn Điển thuộc khối đi sĩ quan Hải quân cho biết: "Trong suốt các giai đoạn luyện tập, cán bộ các cấp thường xuyên bám nắm, kịp thời tư vấn cho chúng tôi cách thức, biện pháp xử lý từ hòa nhập môi trường đến khắc phục khó khăn về gia đình, tâm lý, sức khỏe, thói quen... để chúng tôi không bị chi phối khi luyện tập".

Khối đi Sĩ quan Hải quân tham gia hợp luyện

Cùng với tăng cường duy trì nghiêm kế hoạch, nâng cao chất lượng tập luyện, chỉ huy các cấp luôn chú trọng đến các hoạt động dễ mất an toàn. Đặc biệt là hoạt động thể thao, sinh hoạt, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông… 

Trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo huấn luyện, Thượng tá Nguyễn Phan Lê, Ủy viên kiêm thư ký Ban tổ chức diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của Quân chủng Hải quân chia sẻ: “Trong suốt quá trình tổ chức luyện tập, chỉ huy các cấp rất quan tâm đến công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ cho cán bộ, chiến sĩ. Tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa là nhiệm vụ vừa là vinh dự và trách nhiệm mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân phải quyết tâm hoàn thành...". 

Bài, ảnh: Hà Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn