Bảo tàng Hải quân triển lãm thu hút nguồn nhân lực tại Thái Bình

HQ Online -

Từ 19 đến 28-3, Bảo tàng Hải quân phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình tổ chức đợt triển lãm lưu động cho hơn 6.000 học sinh tại 5 trường THPT thuộc huyện Tiền Hải; 4 trường THPT thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Thầy cô và học sinh các trường tham quan triển lãm

Triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên về truyền thống anh hùng và các chiến công, thành tích của Hải quân NDVN trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh của đất nước; tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng tham gia dự thi, dự tuyển vào học tập, công tác trong Quân chủng góp phần nâng cao chất lượng, tăng thêm nguồn lực chất lượng cao cho Quân chủng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Phi Hà, Đặng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn