Báo Hải quân Việt Nam-Đài Phát thanh-Truyền hình Yên Bái: Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019-2020

HQ Online -

Được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân, ngày 7-6, tại Hải Phòng, Đài Phát thanh-Truyền hình Yên Bái và Báo Hải quân Việt Nam tiến hành ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019-2020. Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Tổng Biên tập Báo Hải quân Việt Nam và bà Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Yên Bái đồng chủ trì.

Đại diện lãnh đạo hai bên trao văn bản ký kết Chương trình hoạt động

Trong nội dung phối hợp hoạt động, Đài Phát thanh-Truyền hình Yên Bái  sẽ mở chuyên mục “Hướng về biển, đảo quê hương” trên cơ sở tư liệu Truyền hình Hải quân cung cấp; cử phóng viên thâm nhập các đơn vị Hải quân sản xuất các chương trình; phối hợp sản xuất các phóng sự tuyên truyền về Hải quân Việt Nam. Báo Hải quân Việt Nam cử phóng viên tham gia tác nghiệp khi có các sự kiện quan trọng của tỉnh Yên Bái; thường kỳ gửi chuyên mục “Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân”; hỗ trợ phóng viên Đài Phát thanh-Truyền hình Yên Bái tác nghiệp tại các đơn vị Hải quân…

Chương trình phối hợp hoạt động là sự cụ thể hóa kế hoạch hoạt động năm 2019 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân trên cơ sở Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Quân chủng Hải quân ký kết ngày 20-3-2019.

Tin, ảnh: Minh Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn