BHXH Việt Nam vừa thông tin rõ ràng về chế độ BHXH mà NLĐ tham gia BHXH mắc Covid-19 được hưởng. Về chế độ ốm đau, theo quy định tại Điều 25, Luật BHXH, điều kiện hưởng là NLĐ bị ốm đau hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Chế độ này hiện được áp dụng để chi trả cho NLĐ bị mắc Covid-19 và nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị mắc Covid-19.

Hồ sơ đề nghị hưởng đối với NLĐ là F0 điều trị nội trú có giấy ra viện; còn đối với người điều trị ngoại trú có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú. Mỗi lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tối đa là 30 ngày. Trường hợp F0 cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, NLĐ phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định. Về mức hưởng, trong thời gian nghỉ, NLĐ được hưởng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc Covid-19

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra việc hỗ trợ người lao động tại Công ty TNHH ToTo Việt Nam. (Ảnh: BHXH Việt Nam cung cấp)

Để hưởng chế độ ốm đau sau khi điều trị khỏi Covid-19, NLĐ cần nộp lại cho đơn vị sử dụng lao động bản sao giấy ra viện (đối với trường hợp điều trị nội trú); giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị (đối với trường hợp điều trị ngoại trú) trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc để đơn vị hoàn thiện hồ sơ và gửi cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH sẽ giải quyết chế độ cho NLĐ trong tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Hoàn thành các thủ tục, NLĐ có thể nhận tiền qua tài khoản cá nhân hoặc thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Về chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, BHXH Việt Nam cho biết, căn cứ Điều 29 của Luật BHXH, sau khi điều trị các bệnh khác hoặc Covid-19, nếu NLĐ đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định mà trong vòng 30 ngày trở lại làm việc, sức khỏe của NLĐ vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Thời gian nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong trường hợp này sẽ do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, nhưng tối đa không quá 10 ngày đối với NLĐ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; tối đa 7 ngày đối với NLĐ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật... Mức tiền được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng sức là 30% mức lương cơ sở, hiện nay là 447.000 đồng/ngày.

BHXH Việt Nam lưu ý, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, số lượng người mắc Covid-19 điều trị tại nhà gia tăng, trong khi các quy định hiện hành chưa có quy định rõ về việc cấp hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng BHXH đối với các F0 điều trị tại nhà, tại các cơ sở thu dung điều trị, cơ sở 3 tại chỗ... cũng như NLĐ phải nghỉ việc để chăm sóc con nhỏ dưới 7 tuổi là F0 điều trị tại nhà, BHXH Việt Nam đã kịp thời có các công văn báo cáo, đề xuất với Bộ Y tế về thực trạng này.

Ngày 14/1/2022, Bộ Y tế có Công văn số 238/BYT-KCB nêu rõ, hiện nay, các văn bản luật chưa có quy định dùng giấy tờ khác để thay thế giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Đồng thời, chưa có quy định về việc chấp nhận những giấy tờ do cấp nằm ngoài quy định của pháp luật hiện hành ký, đóng dấu để làm cơ sở giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với NLĐ. Bộ Y tế đang nghiên cứu, đề xuất các nội dung chưa được quy định trong các văn bản luật để báo cáo, đề xuất với Chính phủ hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra. BHXH Việt Nam cũng lưu ý, trường hợp NLĐ bị mắc Covid-19 gặp khó khăn trong việc cấp các hồ sơ giấy tờ làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ BHXH thì liên hệ với cơ quan y tế tại địa phương để được hướng dẫn.

PV (Tổng hợp)