Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

HQ Online -

Chiều 14-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo.

Tham dự hội nghị tại các điểm cầu trong toàn quốc, toàn quân có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành thuộc các đơn vị trong quân đội.

Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì. Tham gia tại các điểm cầu của Quân chủng có gần 390 cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị học tập tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề giúp cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ chốt các cấp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị và các tổ chức gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn