Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Bộ Quốc phòng giám sát tại Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Ngày 2-4, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Bộ Quốc phòng tổ chức giám sát công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở tại Quân chủng Hải quân. Tham gia đoàn có đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Bộ Quốc phòng đã tiến hành giám sát tại cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng; cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 1 và Lữ đoàn 170, Vùng 1.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Bộ Quốc phòng làm việc tại cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng

Ngay sau khi có hướng dẫn của cấp trên, Quân chủng Hải quân đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác giúp việc Tổng điều tra dân số và nhà ở; hướng dẫn cho các đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện; xây dựng phương án tổng điều tra dân số và nhà ở; tham gia tập huấn do Bộ Quốc phòng tổ chức; tiếp nhận, in ấn và phát hành tài liệu.

Quân chủng đã tập huấn về công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại 3 khu vực Hải Phòng, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh cho hơn 280 tổ trưởng tổ điều tra và điều tra viên; cung cấp 141 mã điều tra viên; chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tổ chức, tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở. Các đầu mối trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị và đang tiến hành điều tra chặt chẽ.

 

Phỏng vấn điều tra viên của Lữ đoàn 170

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tiếp đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thành lập đường dây nóng, phân công cán bộ, thành viên theo dõi giúp đỡ và giải quyết các vấn đề phát sinh của đơn vị trong quá trình điều tra; làm tốt công tác chuẩn bị để sẵn sàng nghiệm thu phiếu điều tra của các cơ quan, đơn vị và báo cáo lên trên theo đúng quy định.

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tổ chức thực hiện điều tra theo kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng đã nắm chắc đối tượng điều tra, tổng hợp danh sách gửi trên. Sáng 1-4, các đơn vị thuộc Vùng đã tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở. Trong ngày ra quân đầu tiên, Lữ đoàn 170 đã phát phiếu điều tra đến 190 đối tượng và làm tốt công tác tuyên truyền nội bộ.

Qua giám sát, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Bộ Quốc phòng đánh giá cao Quân chủng Hải quân về công tác triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở. Ban chỉ đạo Quân chủng, các cơ quan, đơn vị và các điều tra viên đã bám sát hướng dẫn, tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến trình, chất lượng.

Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng cũng chỉ ra những vấn đề cần lưu ý để các đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn