Ban chỉ đạo 1389 Quân chủng kiểm tra tại Lữ đoàn 189

HQ Online -

Sáng 13/5, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Ban chỉ đạo 1389 Quân chủng Hải quân đã kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm, mất an toàn, ma túy, mua bán người năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022 tại Lữ đoàn 189 Hải quân.

 Kiểm tra nhận thức pháp luật của bộ đội

Sau khi quán triệt nội dung kiểm tra và nghe thủ trưởng Lữ đoàn báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách, nền nếp, chế độ hoạt động, công tác thống kê của các ngành chức năng; công tác xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; khảo sát dư luận xã hội; kiểm tra nhận thức pháp luật của bộ đội; thâm nhập kiểm tra thực tế tại khối cơ quan Lữ đoàn và Kíp tàu ngầm số 9.

Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt kế hoạch, công tác chuẩn bị phục vụ kiểm tra của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn. Lữ đoàn đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền và phối hợp phổ biến pháp luật; hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, được lồng ghép trong các thiết thế văn hóa giúp bộ đội dễ tiếp cận thông tin một cách trực quan, sinh động... Đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị khắc phục một số thiếu sót đã chỉ ra trong quá trình kiểm tra.

                                                                   Tin, ảnh: Thành Hưng, Văn Phòng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn