53 công trình đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh 2018

HQ Online -

Sáng 13-3, tại Hải Phòng, Hội đồng giải thưởng Nguyễn Phan Vinh, Quân chủng Hải quân tổ chức nghiệm thu công trình đề tài, sáng kiến lần thứ IX. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân-Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh chủ trì nghiệm thu.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Báo cáo tổng kết hoạt động Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh đánh giá: Hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2018 đã được các đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt; nhận thức và ý thức tự giác của thanh niên trong học tập, nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật được nâng cao; cơ bản các tập thể, cá nhân có công trình đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng đã chuẩn bị kỹ về nội dung, hình thức, bảo đảm đúng thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn. Các công trình thể hiện rõ tính khoa học, thực tiễn, ứng dụng, sáng tạo và giá trị kinh tế, xã hội; chất lượng các công trình đề tài, sáng kiến tham dự Giải thưởng tương đối tốt và đồng đều, nhiều công trình đã được áp dụng ở đơn vị cơ sở.

Năm 2018, Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh đã nhận được tổng số 53 công trình đề tài, sáng kiến. Trong đó có 18 đề tài và 35 sáng kiến tập trung vào các chuyên ngành công nghệ thông tin, huấn luyện, kỹ thuật, vũ khí, tàu ngầm, pháo binh tên lửa, quân báo, ra đa, hóa học, hàng hải, y học.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải nhấn mạnh: Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo mang tên anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh là sân chơi bổ ích, ý nghĩa của bộ đội Hải quân, phát huy được sự sáng tạo của tuổi trẻ. Vì thế, cần lan tỏa tinh thần khích lệ, động viên để bộ đội tích cực tham gia vào hoạt động phong trào này. Đồng chí Phó Chính ủy yêu cầu: Thời gian tới, cơ quan thường trực cần phối hợp với các cơ quan chức năng điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy chế tổ chức, hoạt động Giải thưởng nhằm nâng cao hiệu quả, tính ứng dụng của công trình đề tài, sáng kiến; đồng thời gửi công văn đề nghị các đơn vị có công trình đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng tiếp tục báo cáo về hiệu quả, tính ứng dụng của công trình đề tài, sáng kiến trong thực tế.

Tin, ảnh: Thùy Liên, Quang Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn