50 năm giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

HQ Online -

Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đã qua đời. Thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, ngày 9-11-1969, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết nghị: “Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người”.

Nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao đó được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho Quân đội mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lớp lớp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, nêu cao ý thức độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thành công lớn nhất và xuyên suốt 50 năm qua là: Dù bất kỳ trong điều kiện, hoàn cảnh nào nhiệm vụ gìn giữ lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được hoàn thành xuất sắc. Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đã phát huy cao độ ý thức độc lập, tự chủ, tích cực học tập, nghiên cứu, từng bước vươn lên làm chủ hoàn toàn công nghệ giữ gìn thi hài Bác.

Các đoàn khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Giai đoạn từ 1969 đến 1991, đặc biệt trong 6 năm (1969-1972) nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác thực hiện trong hoàn cảnh rất khó khăn, chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam, điều kiện thời tiết khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt, nóng ẩm thất thường; kinh tế đất nước còn nghèo, lại đang tiến hành cuộc kháng chiến cống Mỹ xâm lược nên khó khăn càng lớn hơn gấp bội. Trong 6 lần di chuyển thi hài Bác với biết bao vất vả, cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu, đội ngũ cán bộ chuyên môn còn mỏng, trình độ nghiệp vụ còn có khoảng cách nhất định so với yêu cầu nhiệm vụ. Song với lòng tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô, nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Tổ y tế đặc biệt, sau đó là Đoàn 69 (tiền thân của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày nay) triển khai thực hiện tốt nhất ngay từ giờ đầu, ngày đầu. Đó là một thành tích mà mãi mãi chúng ta có quyền tự hào.

Sau khi đón Bác về Lăng, Đoàn 69 thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác trong điều kiện mới. Quán triệt đường lối độc lập, tự chủ của Đảng, từ năm 1992, sau khi Liên Xô tan rã, trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế, một mặt ta tích cực làm việc với các chuyên gia, vận động bạn bàn giao cho ta số dung dịch hiện có tại Lăng đồng thời tăng cường giữ gìn mối quan hệ trực tiếp với các chuyên gia Trung tâm nghiên cứu y sinh Matxcơva để chuyển đổi từ cơ chế viện trợ không hoàn lại sang cơ chế thương mại. Mặt khác đơn vị chủ động phát huy nội lực và hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài quân đội nghiên cứu sâu vào các lĩnh vực y học, sinh hóa, vi sinh vật, môi trường phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ chính trị. Từ tháng 4-1995, khi không còn các chuyên gia y tế Liên bang Nga trực tiếp hỗ trợ, đây là khó khăn rất lớn nhưng cũng chính là thời cơ để các y bác sĩ nước ta vươn lên làm chủ khoa học giữ gìn lâu dài thi hài Bác. Đặc biệt năm 2004, sau nhiều năm đàm phán và chuẩn bị mọi mặt, Liên bang Nga đã đồng ý chuyển giao công nghệ và phối hợp pha chế dung dịch đặc biệt tại Việt Nam.

Từ thành công đó, năm 2018 Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hợp tác, xây dựng cơ sở kỹ thuật và sản xuất thành công bộ quần áo đặc biệt dành cho Bác. Đây là những bước tiến quan trọng đánh dấu quá trình chuyển tiếp và khẳng định chúng ta có đủ khả năng làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoàng Việt (TH)

Từ năm 1975 đến nay, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp hơn 57 triệu lượt người (hơn 9 triệu khách quốc tế); phục vụ hơn 2,5 nghìn đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị tại Lăng; phục vụ chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho gần 32 nghìn đoàn; tặng Huy hiệu Bác Hồ cho hơn 200 nghìn đại biểu; đón tiếp gần 1 nghìn đoàn Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng. Tại Khu Di tích K9, từ năm 1998 đến nay đã đón tiếp hơn 40 nghìn đoàn với trên 3 triệu lượt khách đến tưởng niệm Bác Hồ và tham quan Khu Di tích.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn