450 đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX

HQ Online -

Trong 2 ngày 8 và 9-11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX, giai đoạn 2017-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu; Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; đại biểu lãnh đạo chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy và thủ trưởng cơ quan chính trị của 60 đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; các đồng chí tướng lĩnh nguyên là cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên; các đồng chí nguyên là Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội; các đồng chí trợ lý thanh niên 8 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và 2 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đại diện các tỉnh vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí trong, ngoài Quân đội.

Các đại biểu thanh niên Hải quân nghe giới thiệu ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại đường Bắc Sơn; báo công, đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp mặt, báo cáo thành tích với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Văn phòng Trung ương Đảng; tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Đoàn đại biểu thanh niên Hải quân tham dự Đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Kiên định - Trí tuệ- Xung kích- Quyết thắng” và chủ đề “Thanh niên Quân đội kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, xứng  danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”, đại hội lần này có nhiệm vụ: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Tổng cục Chính trị về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội 5 năm (2012-2017); Các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội 5 năm (2017-2022); Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X trình Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; Bầu đoàn đại biểu Thanh niên Quân đội dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI.

 

Đại úy Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý thanh niên Vùng 2 Hải quân, đại diện tuổi trẻ Hải quân phát biểu tham luận tại Đại hội

Báo cáo đánh giá  tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2012-2017 chỉ rõ: 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn vừa qua có bước phát triển toàn diện, vững chắc trên nhiều mặt. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị về công tác đoàn và phong trào thanh niên được nâng cao. Tổ chức đoàn các cấp được xây dựng vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thanh niên Quân đội luôn xung kích, đi đầu trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân; đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt việc tốt có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ cả nước và xã hội.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân động viên các đại biểu thanh niên Hải quân tham dự Đại hội

Thanh niên Quân đội thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Từ đó, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến vào khoa học và công nghệ” và phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng và nhân rộng, như: Tự giác, tự quản, tự rèn; Chi đoàn không có đoàn viên thanh niên đào, bỏ ngũ… Đã có hơn 66.000 công trình thanh niên được xây dựng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, hiệu quả. Hoạt động Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội có sự phát triển mạnh mẽ với hơn 5.000 đề tài sáng kiến tham gia; gần 90% công trình, sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng bộ đội, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác… làm lợi mỗi năm hàng trăm tỷ đồng.

Thời gian tới, Đại hội xác định cần tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chỉnh ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan, cán bộ chính trị các cấp đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên; thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; xây dựng tổ chức đoàn trong Quân đội vững mạnh góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo: 5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là lá cờ đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên cả nước; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm tới, để phát huy sức mạnh to lớn của đoàn viên thanh niên và công tác đoàn trong quân đội trong nhiệm kỳ tới, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng yêu cầu các đồng chí tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; nhất là các nghị quyết, chỉ thị về công tác thanh niên Quân đội trong thời kỳ mới. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về mục tiêu, lí tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn và của Quân đội; xây dựng niềm tin và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu để thanh niên có kiến thức tổng hợp và chuyên sâu, năng động, sáng tạo; không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học công nghệ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa trong Quân đội, đội dự bị tin cậy của Đảng. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; gắn các phong trào do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua Quyết thắng của Quân đội. Thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về mọi mặt của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội; cấp ủy chính quyền và tổ chức đoàn địa phương, phối hợp làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao bức trướng cho Đoàn chủ tịch Đại hội đại diện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao tặng Thanh niên Quân đội bức trướng với nội dung: “Trung thành, dũng cảm; tâm trong, trí sáng; chủ động, sáng tạo; đoàn kết, kỷ luật; xung kích, quyết thắng”.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã thành công tốt đẹp, bầu ra 21 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI với số phiếu tập trung cao.

Thanh niên Quân đội đã tổ chức 25 gian trưng bày, triển lãm với 60 bảng ảnh, 60 báo tường tại Hội trường Bộ Quốc phòng giới thiệu các tư liệu hình ảnh, hiện vật về hoạt động của tuổi trẻ Quân đội qua các thời kỳ; quá trình ra đời, phát triển, trưởng thành của Chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội và 65 năm truyền thống Thanh niên Quân đội; các công trình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sản phẩm tiêu biểu của Thanh niên Quân đội tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” từ năm 2012-2017.

Tin, ảnh: Đặng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn