300 chiến sĩ mới Lữ đoàn Công binh Hải quân 83 hoàn thành khóa huấn luyện

HQ Online -

Ngày 29-5, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn Công binh Hải quân 83 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020. 

 Chiến sĩ mới hôn Quân kỳ

Năm 2020, Lữ đoàn 83 tiếp nhận, quản lý, huấn luyện 300 chiến sĩ mới. Sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã hoàn thành các nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật. 

Trong quá trình huấn luyện, Lữ đoàn luôn duy trì tốt các chế độ quy định, quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; kịp thời rút kinh nghiệm sau mỗi nội dung huấn luyện. Kế hoạch huấn luyện được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu nắng nóng kéo dài và việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục đối với chiến sĩ mới: 100% đạt yêu cầu; nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ 100% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Tin, ảnh: Tuấn Đức, Phương Khang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn