Học viện Hải quân và Trường Đại học KHXH&NV trao đổi kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ

HQ Online -

Từ ngày 9 đến 13-3, tại Khánh Hòa, đoàn công tác Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Tiến sĩ Nguyễn Đăng Nguyên làm trưởng đoàn cùng hơn 60 cán bộ, giảng viên, học viên cao học của nhà trường đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ với Học viện Hải quân.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn

Trong chương trình làm việc, Học viện Hải quân và đoàn công tác Trường Đại học KHXH&NV phối tổ chức hội thảo về kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ; thực hành giảng tiếng Anh cho học viên; trao đổi kinh nghiệm phương pháp giảng dạy tích cực, kỹ năng làm việc nhóm và tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị của Học viện.

 

Một giờ giảng tiếng Anh theo phương pháp tích cực giữa hai trường

Đoàn công tác Trường Đại học KHXH&NV còn được nghe giới thiệu về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; truyền thống và thành tựu của Học viện; thông tin cho đoàn về chức năng, nhiệm vụ, năng lực đào tạo, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển của Học viện.                                                             

    Tin, ảnh: Phạm Thành

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn