1.600 giáo viên, học sinh huyện Nam Sách được tuyên truyền về biển, đảo

HQ Online -

Ngày 12-3, tại thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Lữ đoàn Thông tin 602, Bộ Tham mưu Hải quân đã tổ chức tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho 1.600 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường PTTH Nam Sách.

Cán bộ Lữ đoàn 602 tuyên truyền biển, đảo tại Trường PTTH Nam Sách

Nội dung tuyên truyền tập trung vào 5 vấn đề: Biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; con đường để được cống hiến, phát triển tài năng của thế hệ trẻ trong Quân chủng Hải quân; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với Quân chủng Hải quân, học viên, sĩ quan Hải quân; những điều cần biết để có thể trở thành sĩ quan phục vụ trong Quân chủng.

Học sinh Trường PTTH Nam Sách lắng nghe các nội dung tuyên truyền

Đây là hoạt động mà Lữ đoàn 602 tổ chức thường niên tại huyện Nam Sách nhằm giúp nhân dân, nhất là học sinh nâng cao hiểu biết về lực lượng Hải quân, nhất là chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo.

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn