1.300 cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 hưởng ứng ngày chạy thể thao do CISM phát động

HQ Online -

Sáng 18-7, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức ngày chạy thể thao do Hội đồng thể thao quân sự thế giới (CISM) phát động và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 hưởng ứng ngày chạy thể thao do CISM phát động

Tham gia chạy có hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng với các cung đường chạy 1.500m và 3.000m.

Việc tham gia Ngày chạy CISM và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân góp phần tích cực vào thực hiện đường lối đối ngoại quân sự của Đảng, Nhà nước; thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các nước thành viên trong Hội đồng thể thao quân sự thế giới thông qua “Ngày chạy thể thao” do CISM phát động.

Tin, ảnh: Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn