1 tập thể, 2 cá nhân nhận bằng khen của Tổng cục Chính trị trong hoạt động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình

Ngày 21-9, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động hỗ trợ phụ nữ quân đội phát triển kinh tế gia đình.

5 năm qua, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình đã được Quân đội nói chung, Quân chủng Hải quân nói riêng triển khai sâu rộng, đúng mục đích, yêu cầu và mang lại hiệu quả thiết thực. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và định hướng cho các hộ gia đình làm kinh tế. Ban chấp hành Hội phụ nữ thường xuyên giúp đỡ, động viên chị em sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích.

Thủ trưởng Cổng cục Chính trị trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ Quân đội phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Hồng Minh

Nhờ đó, nhiều chị em đã phát huy nội lực, chủ động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, tranh thủ thời gian ngoài giờ để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, tăng thu nhập ngoài lương ổn định, góp phần cải thiện đời sống, thiết thực xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch”, thực hiện tốt Cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tại hội nghị, Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Trong đó, Quân chủng Hải quân có 1 tập thể là Hội Phụ nữ cơ sở Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân và 2 cá nhân là Thượng úy QCNC Đào Thị Thúy Lệ, Hội PNCS Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân; Thượng úy QNCN Đồng Thị Hồng Vân, Hội PNCS Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân.

Mai Liên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn