Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị

Ngày 16/8, Bộ Y tế ban hành Công văn số 6666/BYT-MT về hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Quy định về danh mục, thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Ngày 8-7, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BQP quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập, giữ chức danh,...

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân

Ngày 11-3-2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cá...

Được sử dụng hình ảnh do người dân cung cấp hoặc đăng tải trên mạng xã hội để xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông...

Quy định mới về phân loại sức khỏe đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng

Ngày 15-4, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 37/2021/TT-BQP quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công ch...

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 479/CĐ-TTg về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30...

Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu được tiến hành ở 3 cấp

Ngày 24-3-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg về quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Theo đó, căn cứ vào mức độ sự cố tràn....

Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 9-3, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP), thanh niên tình nguyện (TNTN). Nghị định...

Quyền bầu cử của công dân theo Hiến pháp 2013

Năm 2021, nước ta sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện quan trọng c...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2021

Những điểm đáng chú ý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới; chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; quy định mới về giao khu vực biển; đi...