Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII

Ngày 11-8, tại TP. Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tru...

Hội thảo vũ khí dưới nước

Sáng 11-8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thảo khoa học về tính năng kỹ, chiến thuật và phương án thử nghiệm vũ khí dưới nước do Viện Kỹ thuậ...

Thúc đẩy quan hệ quốc phòng phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Giêm Ma-tít (James Mattis), Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính....

Vùng 5 Hải quân: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi

Ngày 8 và 9-8, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân đã tổ chức thành công Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2017.

Quân chủng Hải quân: Khai mạc Hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2017

Sáng 8-8, tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, Vùng 4 Hải quân (Cam Lâm, Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh...

Nghiệm thu và bàn giao dự án xây dựng hệ thống mô phỏng huấn luyện

Ngày 8-8, tại Khánh Hòa, Bộ Tham mưu Hải quân đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao hệ thống mô phỏng huấn luyện, đào tạo lực lượng tàu chiến đấu Hải quân.

Quân chủng Hải quân: Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh năm 2017

Sáng 7-8, tại Học viện Hải quân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Bộ Tư lệnh Hải quân: Gặp mặt kỷ niệm 53 năm ngày đánh thắng trận đầu

Chiều 4-8, tại TP. Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 53 ngày đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam...

Ban Liên lạc Khóa 18, Học viện Hải quân: Họp mặt nhân Kỷ niệm 53 năm ngày đánh thắng trận đầu

Sáng 4-8, tại Hải Phòng, Ban Liên lạc khóa 18, Học viện Hải quân đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 53 đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân...

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII

Ngày 3-8, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII.