Đại hội đại biểu Đảng bộ Phòng Tham mưu Vùng 1: Tiếp tục làm tốt công tham mưu tác chiến, huấn luyện

Ngày 22 và 23-5, tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, Đảng bộ Phòng Tham mưu, Vùng 1 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại...

Đại hội đại biểu Trung tâm bảo đảm kỹ thuật 719 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 21 và 22-5, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ Trung tâm bảo đảm kỹ thuật 719, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Đại hội đại biểu l...

Đảng bộ Lữ đoàn 83 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 21 và 22-5, tại Đà Nẵng, Đảng bộ Lữ đoàn 83 Hải quân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên...

Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 680, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 21 và 22-5, tại TP. Đà Nẵng, Đảng bộ Lữ đoàn 680, Vùng 3 tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Phạm Văn Hùng, Tư...

Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn DK1: Đoàn kết, hiệp đồng, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày 20 và 21-5, tại TP, Vũng Tàu, Đảng bộ Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 21 và 22-5, tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thư...

Đại hội Đảng bộ Viện Y học Hải quân: Lãnh đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân toàn diện

Ngày 21 và 22-5, tại Hải Phòng, Đảng bộ Viện Y học, Cục Hậu cần Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Phạm Chí Sơn, Phó Cụ...

Đại hội Đảng bộ Viện Kỹ thuật: Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu, làm chủ, tích hợp, hiện đại hóa vũ khí trang bị

Ngày 21 và 22-5, tại TP. Hải Phòng, Viện Kỹ thuật Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 957 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 21 và 22-5, tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn Đô....

Đại hội Đảng bộ Nhà máy X46: Lãnh đạo nâng cao năng lực sửa chữa, đóng mới tàu, xuồng

Ngày 21 và 22-5, tại Hải Phòng, Đảng bộ Nhà máy X46, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tá Ngô Văn Thành,...