Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126

Ngày 27 và 28-5, tại Hải Phòng, Đảng bộ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng,....

Bộ Quốc phòng: Không chủ quan, lơ là trước tình hình dịch bệnh Covid-19

Sáng 28-5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách công tác phòng...

Trung tâm 47 tổng kết Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020

Chiều 27-5, tại Hải Phòng, Trung tâm 47, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 (Cụm thi số 3 của Bộ Tham mưu). Tham...

Lữ đoàn 680 tổ chức rút kinh nghiệm công tác quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn

Ngày 27-5, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tác quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn the...

Đảng bộ Lữ đoàn Không quân Hải quân 954: Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26 và 27-5, tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Đảng bộ Lữ đoàn 954 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy v...

Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn 151: Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng quan sát và quản lý vùng biển

Ngày 25 và 26-5, tại Hải Phòng, Đảng bộ Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tiểu đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Trầ...

Vùng 5 Hải quân: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp cơ sở năm 2020

Ngày 27-5, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp cơ sở năm 2020.

Đại hội Đảng bộ Công ty Hoa tiêu Tân cảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 22 và 23-5, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty Hoa tiêu Tân cảng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng g...

Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 681 lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 25 và 26-5, tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Đảng bộ Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại...

Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 147: Dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng

Ngày 25 và 26-5, tại Quảng Ninh, Đảng bộ Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Bí thư....