Cụm lực lượng Hải quân 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2019

Chiều 19-8, tại Hải Phòng, Cụm lực lượng Hải quân 1 tổ chức rút kinh nghiệm diễn tập HL-19. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạ...

Vùng 3 Hải quân khai mạc Hội thi kho, trạm kỹ thuật tốt 2019

Sáng 19-8, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi kho, trạm kỹ thuật tốt năm 2019. Đại tá Võ Văn Tuyến, Phó Tư lệnh Vùng 3 dự và chủ trì khai....

Cục Hậu cần Hải quân: Khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

Sáng 19-8, tại Hải Phòng, Cục Hậu cần Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019. Đại tá Đào Ngọc Quỳ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần...

Đảng và Bác Hồ trong Cách mạng Tháng Tám

Sau 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, cùng với Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp đấu...

Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển huấn luyện chuyển giao công nghệ

Từ 29-7 đến 16-8, tại Hải Phòng, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức huấn luyện chuyển giao công nghệ hệ thống phần m...

Tuổi trẻ Học viện Hải quân hiến tặng hơn 600 đơn vị máu

Sáng 17-8, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa tổ chức Ngày hội....

Cục Chính trị Hải quân - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái: Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp, triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019

Chiều 16-8, tại Đoàn An Điều dưỡng 22 Hạ Long, Cục Chính trị Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp, triển kha...

Trung tâm 47 bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

Chiều 15-8, tại Hải Phòng, Trung tâm 47, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019.

Bộ Tư lệnh Vùng 5 phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa nơi công sở

Chiều 15-8, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 thi đua t...

Kết hợp Hội thi tàu tốt với hội thao huấn luyện tàu để đánh giá kết quả thực hiện đột phá trong huấn luyện

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý VKTBK...