Thi báo tường mô hình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 4

Sáng 26-6, tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội thi bình Báo tường mô hình với chủ đề: “Tuổi trẻ Vùng 4 Hải quân chào mừng Đại hội đại biểu Đ...

Diễn đàn thanh niên “Tuổi trẻ Tiểu đoàn 865 với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông”

Tối 25-6, tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 865, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 101 Vùng 4 Hải quân tổ chức Diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tuổi t...

Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 458 tổ chức diễn đàn thanh niên

Tối 25-6, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 458 Vùng 4 Hải quân tổ chức Diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Tiểu đoàn 458 với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thôn...

Diễn đàn "Tuổi trẻ Chi đội Kiểm ngư số 4 với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông"

Tối 25-6, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Chi đội Kiểm ngư số 4 đã tổ chức Diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Chi đội Kiểm ngư số 4 với ph...

Tọa đàm “Tuổi trẻ Nhà máy X52 với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông”

Tối 25-6, tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Tọa đàm thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Nhà máy X52 với pháp luật,....

Lữ đoàn 189: Hội thi “Gia đình quân nhân hạnh phúc”

Ngày 25-6, tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Lữ đoàn tàu ngầm 189 tổ chức Hội thi “Gia đình quân nhân hạnh phúc” và tuyên dương gia đình quân nhân tiêu biểu năm 2020”...

Diễn đàn “Tuổi trẻ Lữ đoàn 955 với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông”

Tối 25-6, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Lữ đoàn 955 với pháp luật, kỷ luật và văn h...

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 719 tổ chức hội thao thể dục thể thao

Từ ngày 11 đến 25-6, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm bảo đảm kỹ thuật 719, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội thao thể dục thể thao quý 2 nă...

Thi đấu giao hữu thể thao chào mừng đại hội đảng các cấp

Chiều 24-6, tại khu thi đấu thể thao Nhà máy X56, Cục Kỹ thuật Hải quân (TP. Hải Phòng), Cơ quan Cục Chính trị và Nhà máy X56, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức....

Diễn đàn “Tuổi trẻ Trung tâm Huấn luyện với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông”

Tối 23-6, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Trung tâm huấ...