Báo in Hải quân số 1454 (02.03.2020)
Báo in Hải quân 1453 (25.02.2020)
Báo in Hải quân số 1452 (18.02.2020)
Báo in Hải quân số 1451 (11.02.2020)
Báo in Hải quân số 1450 (03.02.2020)
Báo Xuân Canh Tý 2020 (16.01.2020)
Báo in Hải quân số 1446 (08.01.2020)