Giảng viên trẻ nhiều triển vọng

HQ Online -

Ở Học viện Hải quân, mọi người biết đến Thiếu tá, thạc sĩ Nguyễn Hữu Cần, Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Hải quân không chỉ là giảng viên tâm huyết, trách nhiệm mà còn là giảng viên nhiều triển vọng trong công tác giáo dục.

Nguyễn Hữu Cần được đào tạo giảng viên chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học tại Trường Sĩ quan Chính trị. Ra trường với kết quả học tập loại giỏi, được phong quân hàm Trung úy, anh được điều động làm giảng viên tại Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Hải quân.

Với năng lực sư phạm tốt cùng với đức tính cần cù, sáng tạo, ham học hỏi, Nguyễn Hữu Cần sớm khẳng định được vị trí trên cương vị giảng viên. Anh là giảng viên của nhiều môn học: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Quan hệ quốc tế, Dân tộc-Tôn giáo, Vận dụng Chủ nghĩa Xã hội khoa học trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam cho nhiều đối tượng; trong đó có các đối tượng chuyển loại cán bộ chính trị, cán bộ trung, cao…

Năm 2019, Nguyễn Hữu Cần chủ biên tài liệu cấp Khoa môn Dân tộc học-Tôn giáo học; tham gia biên soạn Bộ ngân hàng câu hỏi thi vấn đáp môn Chủ nghĩa Xã hội khoa học; Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. Anh có nhiều bài báo, nhiều tham luận khoa học có hàm lượng trí tuệ cao đăng tải trên các báo, tạp chí uy tín ở Trung ương và địa phương.

Năm 2019, Nguyễn Hữu Cần đạt giải Nhất Hội thi báo cáo viên giỏi cấp Học viện, anh còn là cây văn nghệ đã giành nhiều giải trong các đợt Hội diễn tại Học viện Hải quân.

3 năm liên tục (2017-2019), Nguyễn Hữu Cần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhiều năm đạt danh hiệu "Giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở".

 Văn Tôn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn